Elke speech is belangrijk

Een goede speech maakt meteen al bij de eerste zin nieuwsgierig en zorgt ervoor dat het publiek aandachtig blijft luisteren.

barackberlin

Er zijn ook nog andere voorwaarden waaraan een heldere toespraak moet voldoen. De boodschap mag bij het publiek bijvoorbeeld geen vragen of twijfels oproepen. En staat een bepaalde persoon centraal, dan is het zaak dat hij of zij treffend wordt neergezet, zodat alle toehoorders bij wijze van spreken instemmend knikken.

Toespraken zijn er in soorten en maten, voor zeer uiteenlopende gelegenheden. Het kan zijn dat een zaal vol genodigden moet worden toegesproken, of dat het personeel wordt ingelicht over een bepaalde maatregel. Heel belangrijk zijn ook de laatste woorden tijdens een uitvaart. Natuurlijk moeten ook de vrolijke bijeenkomsten niet worden vergeten waarbij iemand op enthousiaste wijze in het zonnetje wordt gezet.

In alle gevallen geldt dat elke passage, elke zin en elk woord met zorg moet zijn gekozen, want het publiek is volledig gefocust op degene die de speech uitspreekt. Dit betekent dat het vaak onverstandig is om een toespraak ter plekke te bedenken. Danny Verbaan is graag bereid om de helpende hand toe te steken.

De gemeente Den Haag en de gemeente Zoetermeer behoren tot zijn opdrachtgevers. Vele honderden toespraken van Danny Verbaan zijn al uitgesproken door de burgemeesters en de wethouders van beide steden.

Ook de bestuurders van andere gemeenten en een aantal topambtenaren maakten gebruik van zijn teksten.