‘Weg!’ vertelt ongelooflijk oorlogsverhaal

Wanneer het Nederlandse leger op 14 mei 1940 capituleert, breekt paniek uit in de Joodse gemeenschap van Den Haag. Veel gezinnen en echtparen slaan voor de nazi’s op de vlucht. Via Scheveningen willen ze de oversteek naar Engeland maken, maar ondanks alle smeekbeden voelen de vissers er niets voor om uit te varen.

Dan slaat ineens de motor aan van reddingboot de Zeemanshoop. Deze is gekaapt door vier studenten. Het scheepje van nog geen dertien meter lengte wordt meteen bestormd. De Zeemanshoop vertrekt even later met zesenveertig opvarenden, van wie vrijwel iedereen Joods is. Dankzij deze ontsnapping overleven de meesten de Tweede Wereldoorlog.

Het Britse marineschip Venomous nam de vluchtelingen aan boord.
Het Britse marineschip Venomous nam de vluchtelingen aan boord.

‘Weg! Ontsnapt aan de Duitse bezetting’ is een waargebeurd verhaal. Het reconstrueert aan de hand van archiefmateriaal en tal van getuigenissen wat zich precies heeft afgespeeld. De Zeemanshoop was veel te vol en tal van gevaren lagen op de loer, maar als door een wonder heeft de groep het gered.

Dit boek vertelt wat de vluchtelingen meemaakten en hoe zij leefden met paniek, angst, verdriet, hoop en opluchting. Het leest als een spannend ontsnappingsavontuur, maar geen detail is verzonnen.

‘Het verhaal van de oversteek met de Zeemanshoop is nooit zo uitputtend nauwgezet verteld als nu door Verbaan.’ Elsbeth Etty in NRC Handelsblad